DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT
Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele
varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven
måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper ved fjernsalg uansett ut senest 3 måneder etter at varen
er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Det er ingen tilsvarende frist ved salg
utenfor fast utsalgssted.
Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst
måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen
anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan
dokumenteres.

Angrerettskjema last ned her

twitter Google Plus Blogger